Poslední (částečná) aktualizace: 22. února 2012

Koncerty Black Uganda News Osobnosti BUCH CD - booklet

Aktualizovaný kalendář našich vystoupení je na stránce koncerty

Výpis z rejstříku skladeb
Vy, kdož přes náš zpěv nerozumíte ani slovo textu písně - za tímto odkazem leží ucelený repertoár BUCH a mnohé texty.

Některé skladby z našeho CD si můžete stáhnout ve formátu MP3.
Seriózní informace o Black Uganda Choir hledejte zde.
Pro milovníky literatury a koncertních programů jsou připravena všechna čísla Black Uganda News (PDF).

Chcete-li mít aktuální informace o změnách na těchto stránkách, využijte služby Woko.
Zaregistrujte do ní adresu této stránky (www.buch.cz/default.htm), pripadne i jinych. Při změně vám automaticky přijde e-mail.

Kdo jsme

Black Uganda Choir (zkráceně BUCH) je hudební těleso charakterizované zejména tím, že neumí uspokojivě definovat samo sebe.
Nabízíme proto několik definic, na které se zmohli naši posluchači. Čtenáři, utvoř si úsudek sám:
  • BUCH je vokálně-instrumentální sdružení s větším důrazem na vokální složku, přičemž složka instrumentální není zcela potlačena.
  • BUCH je netradiční sdružení vícehlasého zpěvu a tanečních pohybů svého dirigenta.
  • BUCH je těleso, které alespoň v první polovině koncertu vystavuje své posluchače těžkým duševním otřesům.
  • BUCH? Znám - kontinuální chromatická modulace.
  • BUCH je jediný soubor na světě, který se zabývá vlivem ugandské lidové písně na českou pop-music a naopak.
Je-li kdokoliv z Black Uganda Choir tázán na počet členů, odpovídá naučenou frází: Soprán, Alt, Tenor, Bas a umělecký vedoucí Tomáš Drtílek.

Repertoir

Sbor úzkostlivě lpí na stěžejním ze mnoha citátů, které Yosef Z. po sobě zanechal na rubu notových partů: „Zpívejte si co chcete, hlavně ať to zní jako pěvecký sbor". Jako jediný soubor na světě je BUCH schopen na jednom koncertě uvést vedle sebe díla Yosefa Z., folklór africký i moravský, klasický rock'n'roll, koledy, doo-wapy, synkopický jazz, neštítí se jít po krku ani klasikům. Opravdoví znalci dokáží vychutnat stylové proměny převzatých skladeb a vědomí, že stále zpívá pěvecký sbor, je jedinou jistotou, kterou na koncertech mají.

Autentická interpretace zakladatelova odkazu však není jediným přínosem světové hudbě. Není tajemstvím, že v současné době, která hrozí hudebně-ekologickou katastrofou, se Black Uganda Choir veřejně zavázal k hudebnímu projevu na principu šetrnosti k životnímu prostředí. Pohnutkou se stal tragický okamžik, kdy umělecký vedoucí Tomáš Drtílek téměř zahynul pod rozkošatělým notovým archivem souboru. První vlaštovkou v této nové aktivitě je Manifest koncepce trvale udržitelného hudebního rozvoje, který jednoznačně vymezil zásady a způsoby recyklace písní.

Přestože pěveckému sboru zapůjčovaly svá díla i takové celebrity jako S. O. Connor, T. Beatles, Ž. J. Medvěd, W. Shakespeare nebo A. Tučapský, důsledné uplatňování zásad Manifestu přinutilo BUCH i k ryze autorským pokusům, aniž by za to zaplatil ztrátou popularity (R. A. Lank, T. Drtílek).

Puvod

Black Uganda Choir je ideologicky rozpolcen na dvě nesmiřitelné části, z nichž každá vyznává jinou teorii vývoje:

Teorie zdůrazňující úlohu jedince v životě společnosti
Soubor založil v šedesátých letech ugandský rodák Yosef Z. (jediná správná výslovnost jeho jména je Džuzif Zet), toho času student na několika československých vysokých školách. Poté, co zanechal v české kulturní obci nesmazatelné jizvy, zmizel neznámo kam a jeho nástupcem se stal Tomáš Drtílek, který se usilovnou prací zařadil do absolutní špičky mezi dirigenty zaměřujícími se na tvorbu Yosefa Z.
Původně byl Yosef Z. v souboru sám. Aby docílil bohatších vícehlasů, zvával na své performance hosty. Po jeho zmizení tito hosté pokračovali v nácviku a dnes jejich potomci udržují tuto kontinuitu dále. Pohostinský charakter tělesa dokresluje i skutečnost, že sbor nezná přesný počet vlastních členů - ten kolísá v intervalu 4 až 15.

Teorie zdůrazňující úlohu společnosti v životě jedince
Teorie vysvětluje vznik BUCH lapidárně: zvrácenou touhou členů smíšeného pěveckého sboru PÍP (jeho jméno je cenzurováno) vystoupit alespoň jednou v pořádném rockovém pajzlu, kam mají, jako lidé zabývající se vážnou hudbou, přísný zákaz vstupu. Tímto rockovým pajzlem bylo brněnské Rockcafé u Labutě a zde opravdu 9. září 1992 došlo k výše popsané akci. Doposud se nenašla zodpovědná osoba, která by toto hudební zombie zrušila nebo alespoň přejmenovala, a proto žije pod svým poněkud absurdním názvem už pěknou řádku let. Více se dočtete v článku Buch! ... a jsme tady.

Black Uganda Choir však nereprezentuje pouze zhruba dvanáctičlenný dav. Na koncertech lze spatřit i jakési menší soubory s podivnými názvy. Je proto naší povinností udělat v této věci jasno. Pod křídly Black Uganda Choiru existují jak tzv. stálé subformace s určeným jménem, tak mnoho subformací s dynamicky se měnící sestavou. Základní typy sdružení existujících pod a nad BUCH představíme.

Lampión

Lampión je sdružení pro nečekanou akustickou hudbu, kde narozdíl od BUCH instrumentální složka uměleckého projevu převažuje nad složkou vokální. Už z tohoto důvodu je členů stále méně a méně. Zatímco Black Uganda Choir chrání členy před přílišným vlivem vysokého umění klasických pěveckých sborů, Lampión chrání dobrovolný výsek sedmi instrumentalistů před uměním v jakékoliv formě. Lampión jako jediná stálá subformace pořádá občas i samostatná celovečerní vystoupení.

Silná čtyřka

Umělecké seskupení čtyř silných mužských hlasů interpretující poté, co song Napadly písně totálně propadl, zatím pouze píseň Letí šíp savanou. Díky čtyřiceticentimetrovému rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším členem si Silná čtyřka vystačí s jediným mikrofonem, který obkružuje ze všech světových stran.

Los Wranos

Los Wranos je pouhé synonymum pro dívčí část souboru. V okamžiku dramatického poklesu umělecké kvality programu tak BUCH zachraňuje situaci pomocí těchto svůdných audio-vizuálních efektů.

Ucpávači hadic

Zatímco úlohou Black Uganda Choir je seznamovat průměrného českého posluchače s rysy domorodé africké hudby, Ucpávači hadic v typicky afrických aranžmá (bicí nástroje se syrovými vokály) zprostředkovávají původnímu africkému obyvatelstvu největší poklady českého folklóru a folku (Na kopečku v Africe, Valčíček, Dobrú noc, Za tú horú za vysokú).

KMČ

KMČ (zkr.) – z „Kdo má čas“. KMČ je označení dočasného sdružení sestaveného za účelem muzikální produkce, jež nemá být zařazena do kategorie Umění. Ve sdružení KMČ se převažující měrou vyskytují členové tzv. MDH (viz dále). Hlavní doménou je hostování na country bálech zavedených skupin a vernisážích či přednáškách věnovaných životu severoamerických Indiánů. Vystoupení jsou výhradně improvizovaná, přičemž na repertoáru a nezřídka i stupnicích se KMČ domlouvá zpravidla v průběhu produkce samotné. Dosud nikdo prý tento trik neodhalil ...

PAS

PAS (zkr.) - z „Pražské akademické sdružení“. PAS je salónní obdobou KMČ vystupující ve světových metropolích (např. Praha). Improvizace zůstává, leč hudebníci vystupují oděni ve smokingu s naleštěnými botkami i nástroji. Výraznou dominantou souboru se stalo koncertní křídlo, jehož barové melodie se klenou nad nenucenou konverzací posluchačů.

MDH

Starší ročníky pozor! Nejedná se o Mezinárodní dělnické hnutí, ale o tzv. Malý Drtílkův holding. Laicky řečeno MDH je výsledkem despotismu Tomášova seznamovacího obžerství. Bezohledně vchází ve styk s pošetilci, kteří se nechávají opít jeho medovými řečmi o hudbě, družbě a notové osnově, a napomáhají tak panu Drtílkovi k ukájení jeho jazzových pudů. Nejstabilnější divize MDH jsou mimo jiné Black Uganda Choir, Lodníci, Lampión, Hrobníci, PÍP (cenzurováno), K. R. Band, Zpoždění nebo také Český sen a další. PÍP se vyznačuje tím, že jako jediný soubor dokázal překonat trauma odchodu dojmy nasyceného Drtílka a stále živoří na naší hudební scéně.

Oficiální kontakt na BLACK UGANDA CHOR naleznete zde

Chcete-li někomu z nás něco e-pošuškat osobně, zde jsou adresy na jednotlivé členy:

Black Uganda Choir má svou vlastní konferenci "Uganda" na Pandoře. Je však uzavřená pro členy a nejbližší přátele.